tabung

http://fairus-tajiri.co.nr/
AsiaCube - The Best Free Social Exchange Site!

Monday, 30 January 2012

Membela binatang peliharaan
Soalan:
Ada yang mengatakan,membela burung dalam sangkar bagi pertandingan,seperti tekukur,ketitir,tiong,adalah berdosa kerana menyekat kebebasan burung.Manakala,ada satu hadis rekod Bukhairi dan Muslim daripada Anas bin Malik berkata,"Rasullulah menanyakan Abu Umair kemana perginya burung kecilnya?Beliau menjawab burung masih dalam peliharaannya."Bagaimana pula dengan membela ikan bagi ketenangan?

Jawapan:
Harus hukumnya membela burung bagi melihat kecantikan ataupun mendengar kemerduan suarannya.Namun,wajib ditunaikan nafkahnya iaitu dijaga makan minumnya dan dibersihkan tempat tinggalnya.Sebahagian sarjana Islam melarang binatang dikurung tanpa pasangannya dalam masa lama.


No comments:

Post a Comment